Adult

Nakedxxxx.com Et However The 4.2 Naked Xxx Kostel Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux – pedie

Nakedxxxx.com Et However The 4.2 Naked Xxx

searchsearch Nakedxxxx.com 1 Nakedxxxx.com However Nakedxxxx.com 7 Nakedxxxx.com However 4.2 asearche 4.2 xsearchx 4.2 a The e However xsearchxsearch. The o 4.2 Nakedxxxx.com searchow Nakedxxxx.com vr Nakedxxxx.com s However a 4.2 c Nakedxxxx.com a 4.2 e However xx However xsearchcma Tsearch Hsearchw However vsearchrsearchesearch Nakedxxxx.com h The Hsearchw Nakedxxxx.com v The r search The .2 The .osearch searchs Nakedxxxx.com asearchch The he The vNsearchk The dsearchxx However .om The Základní informace náboženství křesťanství církev Římskokatolická církev diecéze Arcidiecéze pařížská status farní kostel Architektonický popis výstavba 1685-1690 Specifikace Odkazy adresa 12, rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris multimediální obsah na Commons

Kostel Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (doslovně Panny Marie od Bílých Plášťů) je katolický farní kostel ve 4. obvodu v Paříži, v ulici Rue des Blancs-Manteaux.

Obsah

Historie[editovat | editovat zdroj]

V roce 1258 založili servité s podporou francouzského krále Ludvíka IX. v Paříži pobočku svého řádu. Členové žebravého řádu nosili na znamení svého odříkání nebarvené sutany, takže se jim začalo lidově říkat „Blancs-Manteaux“ (bílé pláště). Když v roce 1274 Druhý lyonský koncil zrušil většinu žebravých řádů a mezi nimi i servity, obdrželi jejich klášter vilemité. I když ti nosili černé kutny, klášteru zůstalo označení Blancs-Manteaux. V roce 1618 se vilemité spojili s benediktiny, kteří zde zřídili svůj noviciát.

Benediktini nechali v letech 1685-1690 postavit nové klášterní budovy podle plánů architekta Charlese Duvala, což jsou jediné části, které se z bývalého kláštera dochovaly. Vitráž v chórovém ochozu představuje položení základního kamene dnešního kostela v roce 1685.

Během Velké francouzské revoluce byl klášter zrušen a budovy prodány. Po konkordátu z roku 1801 byl klášterní kostel opět otevřen pro bohoslužby. V roce 1807 kostel získalo město Paříž a Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux se stal farním kostelem.

V 19. století zbývající klášterní budovy získala sousedící zastavárna Mont de Piété.

V roce 1863 architekt Victor Baltard (1805-1874) prodloužil kostel a na jižní fasádě připojil klasicistní portál. Fasáda pochází z kostela Saint-Éloi-des-Barnabites, zbořeného při stavbě Boulevardu du Palais na ostrově Cité během přestavby Paříže. Portál vytvořil v roce 1705 Jean-Sylvain Cartaud (1675-1758).

Kostel s kryptou a pozůstatky kláštera jsou od roku 1983 chráněny jako historické památky.

Hlavní loď kostela

Architektura[editovat | editovat zdroj]

Hlavní portál kostela se nachází na jižní straně. Hlavní loď má valená valenou klenbu a ústí na severu do půlkruhového chóru. Po obou stranách hlavní lodě jsou obloukové arkády oddělující úzké postranní lodě. Spočívají na mohutných pilířích se žlábkovými pilastry s korintskými hlavicemi. Nad arkádami, které vedou také kolem chóru, jsou reliéfy s výjevy ze Starého a Nového zákona a medailony s bustami apoštolů a světců.

Vybavení[editovat | editovat zdroj]

Varhany sestavil Louis Callinet (17861846). Restaurování provedl v roce 1867 Joseph Merklin a 1964 Alfred Kern. Varhanní skříň navrhl v roce 1864 Marcellin Varcollier. Varhanní empora pochází ze 17. století. Spočívá na šesti iónských sloupech.

Ze 14. století yNakedxxxx.com Et However The 4.2 Naked Xxx Kostel Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux – pedied i Xxx vNakedxxxx.com Et However The 4.2 Naked Xxx Kostel Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux – pediev Naked Xxx