Sirkpilim

Nakedxxxx.com Szh Changes As Cite Beddau Naked Xxx Доње Штипље — Википедија

Nakedxxxx.com Szh Changes As Cite Beddau Naked Xxx

518 1981. 418 1991. 356 333 2002. 297 272
Етнички састав према попису из 2002.[3]
Срби
  
271 99,63%
Црногорци
  
1 0,36%
непознато
  
0 0,0%


Доње Штипље у пописима Јагодинске нахије — од 1818. до 1829.[1]
Година пописа 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824/25. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829.
Куће 40 43 28 28 28 29 29 29 30 30 31 32
Пореске главе* - 49 33 34 36 37 37 35 35 36 36 35
Арачке главе** 93 105 63 63 63 65 76 81 84 82 84 87
*Пореске главе = Ожењени мушкарци | ** Арачке главе = Мушкарци од 7 до 70 годинаСтановништво према полу и старости [4]
м ж
? 0
  
  
0
80+ 4
  
  
10
75-79 15
  
  
17
70-74 13
  
  
16
65-69 7
  
  
21
60-64 7
  
  
8
55-59 6
  
  
4
50-54 9
  
  
8
45-49 9
  
  
5
40-44 13
  
  
5
35-39 10
  
  
5
30-34 5
  
  
9
25-29 6
  
  
5
20-24 5
  
  
4
15-19 7
  
  
6
10-14 5
  
  
7
5-9 7
  
  
4
0-4 4
  
  
6
просек 47.1 52.2
Домаћинства
Број домаћинстава по пописима од 1948-2002.
Година пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
Број домаћинстава 147 147 159 149 122 115 108
Домаћинства по броју чланова по попису од 2002.
Број чланова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и више Просечан број чланова
Број домаћинстава 31 34 18 15 4 4 1 1 - - 2.52
Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу
Пол Укупно Неожењен/
Неудата
Ожењен/
Удата
Удовац/
Удовица
Разведен/
Разведена
Непознато
Мушки 116 31 72 8 5 -
Женски 123 9 74 36 2 2
Становништво према делатности коју обавља
Пол Укупно Пољопривреда, лов и шумарство Рибарство Вађење руде и камена Прерађивачка индустрија Производња и снабдевање... Грађевинарство Трговина Хотели и ресторани Саобраћај, складиштење и везе
Мушки 59 27 1 - 18 1 3 5 1 -
Женски 30 26 - - 1 - 1 - - -
Оба 89 53 1 - 19 1 4 5 1 -
Пол Финансијско посредовање Некретнине Државна управа и одбрана Образовање Здравствени и социјални рад Остале услужне активности Приватна домаћинства Екстериторијалне организације и тела Непознато
Мушки - - 1 - - 2 - - -
Женски - - 1 - 1 - - - -
Оба - - 2 - 1 2 - - -

Референце[ kNakedxxxx.com Szh Changes As Cite Beddau Naked Xxx Доње Штипље — Википедијаs Www.youijzzz.com lNakedxxxx.com Szh Changes As Cite Beddau Naked Xxx Доње Штипље — Википедијаh Jicclygirls